BIỆT THỰ BỒ ĐỀ TRANG - LONG BIÊN

Thiết kế biệt thự, thiết kế nhà vườn

Nhà ở gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng

Kiểu nhà: Biệt thự

Số tầng: 1 hầm + 3 tầng

Diện tích sàn: 500m2

Địa điểm: Phương Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Công việc thực hiện: tư vấn thiết kế

Kết cấu móng: móng cọc, tầng hầm

Kết cấu phần thân: bê tông cốt thép toàn khối

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty tư vấn kết cấu G20