Chia sẻ kinh nghiệm trộn vữa và bê tông đạt chuẩn

Trộn vữa và bê tông trong khi xây dựng nhà là một vấn đề quan trọng. Trộn đúng tỷ lệ sẽ giúp cho công trình của bạn vững chắc và tiết kiệm được chi phí. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ kinh nghiệm trộn bê tông và vữa một cách hiệu quả.


Trộn vữa và bê tông trong khi xây dựng nhà là một vấn đề quan trọng. Trộn đúng tỷ lệ sẽ giúp cho công trình của bạn vững chắc và tiết kiệm được chi phí. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ kinh nghiệm trộn bê tông và vữa một cách hiệu quả.


Thứ nhất là, đối với việc trộn bê tông, mỗi loại bê tông lại có một tỷ lệ khác nhau. Nhắc đến vấn đề Mác bê tông là người ta nhắc đến sức chịu nén của mẫu bê tông. Theo tiêu chuẩn Việt Nam mẫu dùng để đo cường độ là mẫu bê tông lập phương có kích thước như sau: 150 mm x 150 mm x150 mm trong khoảng thời gian 28 ngày sau khi bê tông được ninh kết. Sau đó, mẫu được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá huỷ mẫu ( qua đó ta sẽ đo được khả năng chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng Mpa (N/ mm²) hoặc có thể sử dụng daN/cm² (kg/cm²).

Sau đây tư vấn thiết kế nhà G20 xin giới thiệu cách trộn để đạt được Mac bê tông chất lượng khi tiến hành thi công. Ta dùng thùng 18 lít để đo theo tỷ lệ như sau:- Bê tông Mac 200 kG/cm²(hoặc 20MPa) theo tỷ lệ: 01 XM - 02 CÁT - 03 ĐÁ
- Bê tông Mac 250 kG/cm²(hoặc 25MPa) theo tỷ lệ: 02 XM - 03 CÁT - 05 ĐÁ
- Bê tông Mac 300 kG/cm²(hoặc 30MPa) theo tỷ lệ: 01 XM - 01 CÁT - 02 ĐÁ
Việc trộn vữa được chia ra 2 loại (chia theo Mac):
- Vữa mác 75 kG/cm² theo tỷ lệ: 01 XM - 05 CÁT.
- Vữa mác 100 kG/cm² theo tỷ lệ: 01 XM - 04 CÁT.

Để có thêm nhiều kinh nghiệm trong thiết kế nhà, hãy xem thêm tại đây nhé.

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Tư vấn Thiết kế G20