Đội ngũ nhân sự

Công ty bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc

Nhân sự của Công ty bao gồm:

 

 1. Lê Duy Trọng

   Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

   Trình độ:

- Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,

- Thạc sỹ, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội.

   Số năm kinh nghiệm: 14 năm.

 

 1. Phạm Văn Hoàng

   Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

   Trình độ:

- Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,

   Số năm kinh nghiệm: 08 năm.

 

 1. Nguyễn Quang Hoan

   Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

   Trình độ:

- Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,

   Số năm kinh nghiệm: 06 năm.

 

 1. Đinh Văn Công

   Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

   Trình độ:

    - Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,

   Số năm kinh nghiệm: 04 năm.

 

 1. Đỗ Hoàng Điệp

   Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

   Trình độ:

- Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,

   Số năm kinh nghiệm: 14 năm.

 

 1. Hoàng Xuân Tùng

   Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

   Trình độ:

- Kiến trúc sư, Trường Đại học Mở Hà Nội,

- Thạc sỹ, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

   Số năm kinh nghiệm: 13 năm.

 

 1. Nguyễn Ngọc Tuấn

    Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

   Trình độ:

      - Kiến trúc sư, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

   Số năm kinh nghiệm: 12 năm.

 

 1. Vũ Sỹ Lợi

    Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

   Trình độ:

      - Kiến trúc sư, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

   Số năm kinh nghiệm: 08 năm.

 

 1. Nguyễn Văn Duy

    Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

   Trình độ:

      - Kiến trúc sư, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

   Số năm kinh nghiệm: 06 năm.

 

 1. Nguyễn Văn Duy

    Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên xây dựng

   Trình độ:

      - Cử nhân xây dựng, Trường Cao đẳng xây dựng số 1.

   Số năm kinh nghiệm: 04 năm.

 

 1. Hoàng Hiền Dung

    Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên xây dựng

   Trình độ:

      - Cử nhân xây dựng, Trường Cao đẳng cộng đồng.

   Số năm kinh nghiệm: 05 năm.

 

 1. Phan Ngọc Chung

    Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên xây dựng

   Trình độ:

      - Cử nhân xây dựng, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

   Số năm kinh nghiệm: 03 năm.

 

 1. Trần Trọng Bột 

    Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

   Trình độ:

      - Kỹ sư xây dựng, Trường Đại học Xây Dựng.

   Số năm kinh nghiệm: 03 năm.

 

 1. Hoàng Văn Dũng

    Nghề nghiệp: Kỹ Sư dự toán

   Trình độ:

      - Kỹ sư Dự toán, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,.

   Số năm kinh nghiệm: 04 năm.

 

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty tư vấn kết cấu G20