Khách sạn 71 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn 71 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội gồm 08 tầng nổi và 01 tầng hầm.

Chủ đầu tư : Chị Loan

Địa điểm xây dựng : Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Diện tích lô đất : 135 m2

Diện tích xây dựng : 135 m2

Tổng diện tích sàn : 1200 m2

Số tầng:  8 tầng nổi + 1 tầng hầm

Công năng: Kinh doanh khách sạn

Tư vấn thiết kế: Thiết kế kết cấu toàn bộ công trình

Dự án liên quan

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Tư vấn Thiết kế G20