Khách sạn Hồng Hà

Khách sạn Hồng Hà nằm trên đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Khách sạn Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư : Anh Kiện

Địa điểm xây dựng : Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Diện tích lô đất : 165 m2

Diện tích xây dựng : 165 m2

Tổng diện tích sàn : 1350 m2

Số tầng:  8 tầng nổi + 1 tầng hầm

Công năng: Kinh doanh khách sạn

Tư vấn thiết kế: Thiết kế kết cấu, biện pháp thi công công trình.

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Tư vấn Thiết kế G20