Khu lớp học và giảng đường 5 tầng Cơ sở 2

Khu lớp học và giảng đường 5 tầng Cơ sở 2 Tư vấn thiết kế Thiết kế kết cấu

Tên dự án: Khu lớp học và giảng đường 5 tầng Cơ sở 2

Địa chỉ: Phường Quang Vinh, Thành Phố Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc - Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

Số tầng: 5 tầng + 1 tum

Diện tích sàn: 5.500 m2

Công việc: Tư vấn thiết kế kết cấu

Tình trạng: đã đưa vào sử dụng

Công trình có chức năng là lớp học, phòng đọc cho Trường cao đẳng của Tập đoàn VinaComin

Đặc điểm địa chất của vùng Thái nguyên khá tốt, nên sử dụng giải pháp móng đơn.

Thiết kế kết cấu phần thân: cột, dầm sàn bê tông cốt thép toàn khối

Mức độ tối ưu hệ kết cấu: khá

 

Quý khách có thể xem Báo giá dịch vụ tư vấn của Công ty tại đây.

 

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Tư vấn Thiết kế G20