Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi NASACO Hà Nam

Tư vấn thiết kế: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi NASACO Hà Nam nằm trong Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có tổng diện tích khu đất 40.000 m2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi NASACO Hà Nam

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tổng diện tích khu đất: 40.000 m2 trong đó:

 • Diện tích đất xây dựng công trình: 23.037 m2
 • Diện tích đất giao thông sân bãi: 11.308 m2
 • Diện tích đất cây xanh thảm cỏ: 5.655 m2  

Với tổng cộng có 28 hạng mục công trình khác nhau:

 1. Tháp máy: 840.4 m2
 2. Kho nguyên liệu: 8.733 m2
 3. Kho xả: 2.800 m2
 4. Kho thành phẩm có mái che: 5.543 m2
 5. Si lô: 1.500 m2
 6. Bể chứa: 100 m2
 7. Bệ nâng: 504 m2
 8. Phòng lò hơi: 200 m2
 9. Phòng sửa chữa máy: 200 m2
 10. Khu vệ sinh: 69 m2
 11. Phòng biến áp: 200 m2
 12. Nhà điều hành: 635 m2
 13. Nhà ăn: 450 m2
 14. Nhà xe nhân viên: 136 m2
 15. Phòng cân: 24 m2
 16. Nhà bảo vệ: 24 m2
 17. Bàn cân xe: 144 m2
 18. Phòng bán hàng: 190 m2
 19. Nhà lấy mẫu + KCS: 216 m2
 20. Bãi xe Container: 1.440 m2
 21. Nhà Kho: 353 m2
 22. Bãi than xỉ: 188 m2
 23. Phòng họp giao ca: 55 m2
 24. Trạm bơm, bể nước: 20 m2
 25. Nhà kiểm dịch: 80 m2
 26. Bãi xe ô tô: 88 m2
 27. Cổng, hàng rào
 28. Phòng chứa rác thải nguy hại: 20 m2

Một số hình ảnh hạng mục trong dự án:

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty tư vấn kết cấu G20