Nhà ở gia đình chị Huyền - Lạc Trung, Hà Nội

Nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, các mảng kính lớn kết hợp với gạch kính tạo hài hòa cho phối cảnh công trình.

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Tư vấn Thiết kế G20