Nhà ông Nguyễn Thạc Sơn - Từ Sơn, Bắc Ninh

Nhà ở ông Sơn - Từ Sơn, Bắc Ninh tư vấn thiết kế gồm 4 tầng vừa ở vừa kết hợp kinh doanh.

Chủ đầu tư : Nguyễn Thạc Sơn

Địa điểm xây dựng : Khu phố Hạ, Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Diện tích lô đất : 80 m2

Diện tích xây dựng : 80 m2

Tổng diện tích sàn : 320 m2

Số tầng:  4 tầng

Công năng: Nhà ở gia đình kết hợp kinh doanh

Một số hình ảnh trong dự án:

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty tư vấn kết cấu G20