Nhà siêu mỏng và cách xử lý

Tại các thành phố lớn của chúng ta đôi khí xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu nhỏ. Các nhà quản lý thường không thích điều này, vì nói nó làm thành phố không đẹp. Vậy cách xử lý như thế nào?

Nhà siêu mỏng và cách xử lý

Các thành phố lớn của Việt Nam xuất hiện rất nhiều nhà siêu mỏng, siêu nhỏ, đặc biệt là tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân:

 - Đã có từ lâu, xuất hiện cùng quá trình hình thành và phát triển đô thị, khi mà sự quản lý đô thị chưa để ý tới.

 - Do việc giải tỏa đất đai, giải phóng mặt bằng để làm đường, hạ tầng trong nội đô, đây là nguyên nhân chính.

Để xử lý, cần căn cứ vào nguyên nhân, nguyên nhân chính ở đây là xuất phát từ chính sách của chính quyền. Vì vậy, dù xử lý như nào cũng cần xuất phát từ nguồn lực của chính quyền. Có các cách xử lý sau:

- Chấp nhận nó: vì đây là một sản phẩm của chính chúng ta, hãy chấp nhận nó dù xấu hay đẹp;

- Chính quyền hãy mua lại, và sử dụng sao cho đẹp nhất. Và việc mua bán này dựa trên sự thỏa thuận, giữa chủ nhà và chính quyền,

  hoặc là sự trao đổi giữa chính quyền và chủ sở hữu, chủ nhận nhận được một mảnh đất giá trị ngang hoặc giá trị hơn ở vị trí khác.

  Vì là sự thỏa thuận nên nó mang tính tự nguyện. Chính quyền có đất có thể bán lại cho hộ bên trong với giá cao, hoặc biến thành các công trình công cộng:

  trạm xe buýt, cây bán đồ uống tự động, ...

 

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Tư vấn Thiết kế G20