Thủ tục xây nhà cấp 4

Thủ tục xây nhà cấp 4 cần làm những gì ? Xin phép ở cơ quan nào ? Chúng tôi sẽ giúp khách hàng làm những công việc đó.
 
Căn cứ vào khoản 1 Điều 107 Luật đất đai, người sử dụng đất có nghĩa vụ phải có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích.
 
Nếu đất đang sử dụng là đất vườn, muốn xây dựng nhà trên đó dù là nhà cấp 4, cũng cần phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn thành đất xây dựng nhà ở vả nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi có đất để được xem xét giải quyết. Công việc này sẽ được chuyên gia tư vấn, làm thủ tục xây nhà của Thiên Ân thực hiện.
 
Làm thủ tục xây nhà cấp 4 - ảnh : xay nha
 
Để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cần có các đơn từ, mẫu đơn chuyển mục đích sử dụng đất và những mẫu liên quan theo mẫu của nghị định 181 / 2004 / NĐ - CP của chính phủ. Những mẫu đơn này công ty Thiên Ân đã được cấp phép, chuẩn bị đầy đủ khi làm thủ tục, hỗ trợ khách hàng giải quyết nhanh chóng.
 
Nếu thửa đất nêu trên thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng, căn cứ Điều 63 Luật xây dựng, hồ sơ xin giấy phép xây dựng gồm có:
 
1/  Đơn xin cấp phép xây dựng : giay phep xay nha
 
2/ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình;
 
3/ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
 
Nếu thửa đất nêu trên thuộc khu vực đô thị, hồ sơ xin giấy phép xây dựng được nộp tại UBND cấp huyện để được xem xét cấp phép xây dựng.
 
Nếu thửa đất nêu trên thuộc nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn, hồ sơ được nộp tại UBND cấp xã và  nơi đây có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật xây dựng)

Trang web thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Tư vấn Thiết kế G20